CADENCE Endoproteza stawu skokowego

Integra® Cadence® Total Ankle System przeznaczona jest do leczenia stawu skokowo – goleniowego poprzez zastąpienie go endoprotezą, zmniejszając w ten sposób ból, przywracając balans i przywracając ruchomość w zastąpionym stawie.

Wskazaniem do stosowania protezy Cadence® są pacjenci z pourazowymi, reumatoidalnymi lub zwyrodnieniowymi zmianami stawu, jak również pacjenci po artrodezach podskokowych czy w obrębie śród- oraz przodostopia.

System Cadence® scalił, udoskonalił i ulepszył inne dzisiejsze koncepcje dostępne w endoprotezoplastyce stawu skokowo – goleniowego. Cadence® to w tej chwili najbardziej dopracowana i anatomiczna bezcementowa endoproteza stawu skokowego typu fixed bearing, a wśród jej najważniejszych cech należy wymienić:

 • firma INTEGRA od ponad 20 lat zajmowała się endoprotezami stawu skokowego tworząc najbardziej do tej pory docenianą i najczęściej używaną protezę HINTEGRA;
 • najnowocześniejsza endoproteza stawu skokowego stworzona przez największych użytkowników innych systemów (każdy zakładał ok. 100 rocznie), jako zebranie najważniejszych zalet każdego z systemów i eliminacja niedoskonałości każdego z nich;
 • jedyna proteza na świecie posiadająca anatomiczne wycięcie elementu piszczelowego i wkładki, aby uniemożliwić kontakt z kością strzałkową (złamanie kości strzałkowej jest częstym powikłaniem przy innych systemach);
 • klasyczne dojście przednie, nieuszkadzające struktury kości strzałkowej;
 • dzięki wyższemu wycięciu kości piszczelowej dokładnie odtwarza oś obrotu i kinematykę stawu skokowego (inne systemy obniżają go powodując dyskomfort pacjenta i są przyczyną obluzowań);
 • minimalne 4mm ścięcie kości skokowej w równoległej osi do piszczeli umożliwia w przyszłości w przypadku niepowodzenia łatwiejsze usztywnienie;
 • proste instrumentarium składające się tylko z 2 tac i powtarzalna precyzyjna technika operacyjna;
 • proteza Cadence posiada największą ilość implantów umożliwiającą dopasowanie do warunków anatomicznych każdego pacjenta (ponad 500 kombinacji):
  – elementy piszczelowe w wersjach standard i wydłużonych anatomicznie prawe/lewe (łącznie 18)
  – wkładki polietylenowe w 5 rozmiarach i 7 wysokościach dla każdej ze stron (łącznie 70)
  – anatomiczne elementy skokowe w 5 rozmiarach dla każdej ze stron (łącznie 10)
  – dodatkowo możliwość łączenia elementu piszczelowego i skokowego w różnych rozmiarach.
 • w okresie 5 lat ponad 2500 implantacji, w których nie zaobserwowano ani jednego przypadku cysty.