Płytka APTIUS

Płytka APTIUS – płytka do kości piszczelowej – wieloosiowa płytka kątowo-stabilna do osteotomii korekcyjnej (kliny zamykające) jak również do bocznego zaopatrywania kompleksowych złamań bliższej części kości piszczelowej

  • Płytka do kości piszczelowej – wieloosiowa płytka kątowo-stabilna do osteotomii korekcyjnej (kliny zamykające) jak również do przyśrodkowego zaopatrywania kompleksowych złamań bliższej części kości piszczelowej
  • Płytka do kości piszczelowej – jednoosiowa płytka kątowo-stabilna do zaopatrywania kompleksowych złamań dalszej części kości piszczelowej